mkfoto vkfoto

A Művelődési Központ rendezvényein készült fotók

A Városi Könyvtár rendezvényein készült fotók

Küldetésnyilatkozat

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

 

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárának küldetése, hogy:

  • biztosítsa az információhoz való szabad hozzáférést,
  • hozzájáruljon az egyetemes, a nemzeti és helyi kulturális értékek megőrzéséhez, közvetítéséhez,
  • elősegítse az esélyegyenlőség biztosítását az információhoz való hozzáférés terén,
  • támogassa az egész életen át tartó tanulás lehetőségét,
  • lehetőséget kínáljon a szabadidő hasznos eltöltéséhez,
  • segítse a gyermekek olvasóvá nevelését, az olvasáskultúra fejlesztését,
  • szolgáltatásaival segítse a városban működő oktatási intézményeket,
  • hozzájáruljon a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismeréséhez,
  • elősegítse a digitális írástudás és az információs műveltség elsajátítását
  • elősegítse az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú információk megismerését.

Könyvtárunk küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, technikai felszereltségével, könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg.

Derecske, 2015. április 1.