mkfoto vkfoto

A Művelődési Központ rendezvényein készült fotók

A Városi Könyvtár rendezvényein készült fotók

Helytörténeti információk

Könyvtárunk teljességre törekvően gyűjti a városra, a városban élt vagy született, a városban élő, illetve Derecskével valamilyen kapcsolatban lévő személyekre vonatkozó irodalomat, a dokumentum fajtájától függetlenül. A város életének, történetének minél részletesebb, sokoldalúbb feltárása, bemutatása érdekében.

A helytörténeti gyűjtemény célja a helytörténeti anyag megőrzése, a kutatómunka támogatása, az egészséges lokálpatriotizmus kialakítása a város polgáraiban, valamint a hely közigazgatási, gazdasági tevékenység és az oktatás támogatása. Ennek megfelelően teljességgel gyűjtünk minden olyan dokumentumot, amely Derecske város természeti világára, gazdasági és kulturális életére, földrajzára, társadalmi viszonyaira, történetére, hagyományaira, népszokásaira és egyéb emlékeire vonatkozik..


A könyvekből, újság- és folyóiratcikkekből, aprónyomtatványokból, fotókból, videókból, hangkazettákból, CD-ROM-okből, képviselőtestületi ülések anyagából, helyi rendeletekből álló gyűjteményünk csak helyben használható.