mkfoto vkfoto

A Művelődési Központ rendezvényein készült fotók

A Városi Könyvtár rendezvényein készült fotók

Részlet a Könyvtárhasználati Szabályzatból

 

 1. A könyvtár szolgáltató helyiségeibe A/4-es méretnél nagyobb táskát, kabátot bevinni tilos. A ruhatár használata kötelező és díjtalan. A ruhákban, táskákban hagyott értékekért a könyvtár felelősséget nem vállal.
 1. A könyvtár szolgáltató helyiségeiben étkezni és dohányozni nem szabad.
 1. A mobil telefon használata a látogatók és a könyvtárhasználók zavarása nélkül engedélyezett.
 1. A derecskei Városi Könyvtárba beszerzett dokumentumok Derecske vagyonát képezik, ennek megfelelően a közös vagyon használatáért minden       könyvtárhasználó felelősséggel tartozik.
 1. A dokumentumok és használati tárgyak épségét meg kell óvni.
 1. A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni.
 1. A könyvtár sérelmére elkövetett magatartás a látogatás és a könyvtári tagság felfüggesztésével jár. A sértő magatartással szemben intézkedő könyvtáros hivatalos személynek minősül.
 1. A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az intézmény igazgatójának vagy a könyvtár vezetőjének engedélyével rakhatók ki.
 1. A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások teljesítését az intézmény ideiglenesen megvonhatja.
 1. A könyvtár állománygyarapítása során csak olyan olvasói ajándékkönyvekkel egészíti ki az állományát, mely a gyűjteményébe illik. A gyűjtőköri előírásnak megfelel. A gyűjtőkörbe nem tartozó, kéretlenül kapott ajándék dokumentumok átvételére, megőrzésére, nyilvántartásba vételére, vagy visszaküldésére nem vállal kötelezettséget, az ilyen dokumentumok hasznosítása vagy kezelése szakmai mérlegelésének tárgyát képezi.
 1. A könyvtár a garantált minőségű szolgáltatások és a harmonikus állományalakítási tevékenység feltételei biztosítása érdekében elfogad felajánlásokat.
 1. A látogatók panaszaikkal, javaslataikkal a könyvtárosokhoz és az intézmény igazgatójához [vagy a könyvtár vezetőjéhez] fordulhatnak.