mkfoto vkfoto

A Művelődési Központ rendezvényein készült fotók

A Városi Könyvtár rendezvényein készült fotók

Színjátszó szakkör (Táltos)

A DERECSKEI TÁLTOS SZÍNJÁTSZÓKÖR BEMUTATÁSA
A DERECSKÉN 10 ÉVE MŰKÖDŐ SZÍNHÁZI NEVELÉS
A Táltos Színjátszó kör 1998-ban alakult meg Derecskén a vezetésemmel, frissen drámatagozatosként érettségizett fiatalként vettem kezembe a derecskei színjátszás életre keltését. A 10 éve folyamatosan működő csoport, mára a térség egyik ismert és elismert csoportjává nőtte ki magát, akik a helyi és térségi rendezvényeken kívül, szívesen vesznek részt fesztiválokon, táborokban. Már két alkalommal rendeztük meg a városban a határon túli színjátszó csoportokat is idevonzó Bihar- Bihor amatőr Diákszínjátszó Fesztivált is, hogy a térségben elősegítsük, életben tartsuk a diákszínjátszást.

Bővebben...

 

Szűrrátétes szakkör

A pályázat rövid leírása: A pályázat célja:
A derecskei szűrrátétnek, mint városunkban kialakult és élő népművészetnek áthagyományozása, átörökítése. Készítőik ismerjék, szeressék készíteni lakóhelyük kézműves értékét, érezzék, hogy szülőföldjük múltjából - tiszta forrásból - merítenek. Ezt vihetik tovább.
Kapcsolódjanak be az alapvető munkafolyamatokba. Az esztétikai értékek mellett legyenek képesek önálló, kitartó munkavégzésre.

Bővebben...

Ügyes kezek szakkör

A pályázat célja: Az általános iskolában a kreatív tevékenységekre fordítható órák száma nagyon lecsökkent az utóbbi pedagógiai óraszámváltozásokkal. Az alkotó munkára alig, vagy nem is jut idő a heti egy rajz és vizuális kultúra tantárgy keretén belül. A régi rendszerű technikai órákon oktatható volt a kötés, horgolás, sütés- főzés és más, gyakorlati érzéket, kreativitást fejlesztő tevékenység.

Bővebben...

Szövő szakkör (Fogyatékkal élőknek)

1-9
Szinek elbúj tatása, majd felül vezetése.
Csíkritmus tervek elemzése.
Tervek beragasztása a füzetbe.
Csíkritmus tervek készítése két színnel. . 3 elemből, 5 elemből,  9 elemből.
Gyakorlás: önálló tervek készítése, tanult szövés gyakorlása.
Eszköz: fénymásolt lapok, olló, ragasztó, füzet, szines ceruza, vonalzó.

Bővebben...

Grafikai szakkör

2009-2010
A PROGRAM CÉLJA, FELADATAI
A grafikai szakkör célja, hogy a vizuális nevelés területén tehetséggondozási lehetőséget teremtsen a kistérségben élő 12-20 éves korosztály számára, segítve ezzel is a pálya-orientációt, növelje a térségben élő fiatalok továbbtanulási lehetőségeit - kézműves, vagy művészeti szakközépiskolákba, szakiskolákba -. A fiatalok munkába állásukig, vagy azzal párhuzamosan találjanak értelmes szabadidős elfoglaltságot. Nem mellékesen, ismerjék és fejlesszék ismereteiket, segítse eligazodásukat a XXI. századra jellemző vizuális információdömpingben.

Bővebben...

Sakk szakkör

Sakk szakkör
A leadott anyag mennyisége 2X25 alkalomra (2009 szeptember - december, 2010 január - május, 2010 szeptember - december) egy-egy órai foglalkozás keretére épül. A csoport szintfelmérése után új kategóriában más-más feladatokkal bővítve zajlik a tehetségesebb és gyorsabb fejlődést mutató tanulók oktatása. Részükre már összetettebb feladatokat, és iránymutatást tartalmaz a tematika arra, hogy a sakkjátékról minél szélesebb rálátással rendelkezzenek. Természetesen, nem történik teljes kizárás a szintfelmérőkkel.

Bővebben...

Fotószakkör

Helyszín: Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakköri terme
Ideje: 2009 második negyedévétől 2009 végéig Létszám: 7 vagy 2x7 fő

Bővebben...

Korongozó szakkör (Fogyatékkal élőknek)

Célja: A fogyatékkal élők kis csoportját megtanítani a fazekasság alapjaira, hogy az így szerzett tapasztalatokat hogyan tudják felhasználni, alkalmazni további életükben. Szabadidejükben alkotva is érezhetik azt , hogy van értelme a munkájuknak. Hasznos elfoglaltságnak és értékteremtésnek is jó alkalmat teremt. A későbbiekben, a fazekas műhelyben továbbra is részt vehetnek a fazekas munkákban.

Bővebben...

Néptánc szakkör

A néptánc szakkör célja, hogy a művészeti nevelés területén tehetséggondozási lehetőséget teremtsen a kistérségben élő 12-25 éves korosztály számára, segítve ezzel is a pálya-orientációt, növelje a térségben élő fiatalok továbbtanulási lehetőségeit - kézműves, vagy művészeti szakközépiskolákba, szakiskolákba.

Bővebben...