mkfoto vkfoto

A Művelődési Központ rendezvényein készült fotók

A Városi Könyvtár rendezvényein készült fotók

Projekt zárás

 

TIOP 1.2.3.-08/1-2008-0086

"Tudásdepó-Expressz"

"Hajdúsági Könyvtári Kapuk"

Hajdú-Bihar megyei városok könyvtári szolgáltatásainak infrastruktúra fejlesztése

a térségi partnerség jegyében.

Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés a

derecskei Városi Könyvtárban

 

2008-ban a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ valamint további nyolc Hajdú-Bihar megyei önkormányzat  konzorciumot hozott létre, hogy pályázatot tudjon benyújtani és  európai uniós forrásból fejleszteni tudja gépparkját bővíteni tudja elektronikus szolgáltatásainak körét. Ebben a konzorciumban pályázott Derecske Város önkormányzata, a derecskei Városi Könyvtár informatikai és infrastruktúra  fejlesztése érdekében.

 

A Derecske esetében projekt alapvető célja az volt, hogy összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztéssel segítsük Derecske  lakosságának minőségi könyvtári ellátását.

 
 

A támogatásból 40 %-ot számítógépek, számítástechnikai eszközök, 25 %-ot a villamoshálózat korszerűsítésére és 18 %-ot szoftverek ( Huntéka pénztármodul, Cobra felolvasó és nagyító) beszerzésére, bérjellegű költség kifizetésre 14 %-ot  fordítottunk.

 
 

A projekt haszonélvezői a Városi Könyvtár regisztrált könyvtárhasználóin kívül Derecske város lakosság, mint potenciális könyvtárhasználó, ill. a szolgáltatásokat online igénybe vevő látogatók.

 

 

 

A projekt megvalósítása kapcsán, a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központtal való konzorciumi együttműködés keretében, az elnyert támogatásból sikerült korszerű informatikai fejlesztést megvalósítani, korszerű olvasói munkaállomásokat kialakítani.

 

A Városi Könyvtár villamoshálózatának korszerűsítését követően sikerült, a pályázati támogatásból vásárolt 5 új számítógép beállítása, ennek köszönhetően a  könyvtárhasználók most már korszerű, a kor igényeinek megfelelő gépek segítségével férhetnek hozzá a számukra szükséges információkhoz.

 

Az információhoz történő hozzáférés kiterjesztésével lehetővé vált a formális, nem formális, informális tanulás segítése, a településen élők könyvtári ellátásának javítása,és a fogyatékkal élők esélyeit növeltük azáltal, hogy megkönnyítettük számukra a számítógép és az Internet nyújtotta lehetőségek igénybevételét.

 

Bővíteni tudtuk az online szolgáltatásunkat, 2011-től bevezetésre kerül a számítógépes kölcsönzés, ennek következtében a regisztrált olvasóink lakóhelytől, a könyvtári épülettől, nyitvatartási időtől függetlenül, a nap 24 órájában hozzáférhetnek a jelszóval védett kölcsönzői felületeikhez, ahol ellenőrizhetik kölcsönzéseiket, megnézhetik a kikölcsönzött dokumentumok határidejének lejáratát, hosszabbítást, előjegyzést kezdeményezhetnek. A már meglévő gépeket beállítottuk a kölcsönzésbe, egy gépen szolgáltatjuk az online katalógusunkat, a többi gép segíti a könyvtárhasználók munkáját  és a mi munkánkat.

 

Feltelepítésre került a  HunTéka pénztár modulja, amely segíti az adminisztrációs munkákat, a vakok és gyengén látókat segítő Cobra felolvasó és nagyító szoftver, amely megkönnyíti a számítógép nyújtotta lehetőségek igénybe vételét, az Internet használatát.   A Városi Könyvtárban Internet hozzáférést biztosító vezeték nélküli hálózat kiépítésével, lehetővé válik a saját laptop használata.

 

Ezzel a beruházással lehetőséget kaptunk a virtuális közös katalógushoz és elektronikus könyvtárhoz, valamint a megyei helyismereti közös adatbázishoz történő kapcsolódásra.

 

Összességében: A támogatás segítségével meg tudtuk valósítani  a pályázatban vállalt feladainkat, a jövőben pedig arra törekszünk, hogy ezekkel az eszközökkel még közelebb kerüljünk a személyes és online használóinkhoz, minél színvonalasabb szolgáltatást tudjuk nyújtani számukra..