mkfoto vkfoto

A Művelődési Központ rendezvényein készült fotók

A Városi Könyvtár rendezvényein készült fotók

Ingyenes tanfolyamok

SZÁMÍTÓGÉP A MUNKAVILÁGÁBAN

 

Elsődlegesen a digitális írástudás alapvető ismereteinek elsajátítása.

 

Olyan gyakorlatorientált ismeretek nyújtása, melyek során a hallgatók megismerkednek az operációs rendszerrel, fájlkezeléssel, szövegszerkesztéssel, valamint az internet felhasználói szintű kezelésével, az elektronikus levelezéssel, illetve az elektronikus ügyintézéssel.

 
 

Másodlagos cél, hogy a képzésben résztvevő személyek a digitális írástudás birtokában legyenek képesek adminisztratív munkakört betölteni, digitalizáló – átíró munkát vállalni.

Bővebben...

 

ÁLLÁSKERESÉSI ISMERETEK

Az álláskereséshez szükséges gyakorlatorientált ismeretek, technikák oktatása a munkát kereső pályakezdőknek, a munkájukat korábban elvesztett felnőtteknek és várhatóan leépítésre kerülő munkavállalók számára. A program célja, hogy a 30 órás képzés keretében olyan ismereteket, készségeket, jártasságokat sajátíttassunk el a résztvevőkkel, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy a megszerzett tudás birtokában magabiztosabbak, tudatosabbak legyenek álláskereséseik során és legyenek képesek rövidebb időn belül munkalehetőséget találni. A programmal szeretnénk elérni azt, hogy a hallgató legyen képes reálisan megítélni a saját munkaerő piaci helyzetét, ismerje meg és fel a továbblépéshez szükséges személyes fejlődését biztosító eszközöket és módszerek , valamint legyen képes a megszerzett munkapiaci ismeretek és álláskeresési technikák (állásinformációs források felkutatása, álláspályázat készítése, állásinterjú stb.) birtokában önálló álláskeresésre.

Bővebben...

 

E-KULTÚRA – INTERNET FELHASZNÁLÓI ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZŐI ISMERETEK

A képzés célja: Elsődlegesen a digitális írástudás alapvető ismereteinek elsajátítása.
Olyan gyakorlatorientált ismeretek nyújtása, melyek során a hallgatók megismerkednek az operációs rendszerrel, fájlkezeléssel, szövegszerkesztéssel, valamint az internet felhasználói szintű kezelésével, az elektronikus levelezéssel, illetve az elektronikus ügyintézéssel.
Másodlagos cél, hogy a képzésben résztvevő személyek a digitális írástudás birtokában legyenek képesek adminisztratív munkakört betölteni, digitalizáló – átíró munkát vállalni.

Bővebben...